Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülen SOYASLAN

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Dahili : 8963

gulens@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Yusuf ÖZEL

Dahili: 8973

yusufozel@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Yasir Emre GÜRSU

Dahili : 8972

yasiremregursu@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. İsmail Cevher ELGİN

Dahili : 8991

ismailcehverelgin@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Miraç Beyza ELMALI

Dahili : 8995

miracbeyzaelmali@karatekin.edu.tr