Dekan
Dekan
Hüseyin Odabaş

Rektör Yardımcısı

odabashuseyin@karatekin.edu.tr