İdari Personel

HUKUK FAKÜLTESİ PERSONEL BİLGİLERİ

DEKANLIK GÖREV DAHİLİ E-POSTA
Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ Dekan Vekili odabashuseyin@karatekin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fikret Sami TİYEK Dekan Yardımcısı 8941 fikretsamitiyek@karatekin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELEBİ DEMİR Dekan Yardımcısı 8942  duygucelebidemir@karatekin.edu.tr
Ayşegül SOYBORA Fakülte Sekreteri 8945 soy_bora@karatekin.edu.tr
DEKANLIK, PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BİRİMİ GÖREV DAHİLİ E-POSTA
Nuray ASLAN Büro Personeli 8946 nuray@karatekin.edu.tr
MUHASEBE BİRİMİ GÖREV DAHİLİ E-POSTA
Seydi OVACIKLI Bilgisayar İşletmeni 8947 seydiovacikli@karatekin.edu.tr
BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ GÖREV DAHİLİ E-POSTA
Hüseyin ERBAŞ Özel Hukuk 8948 huseyinerbas@karatekin.edu.tr
Berkan AKKAYA Kamu Hukuku 8951 bakkaya@karatekin.edu.tr
TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ VE BİNA İŞLERİ GÖREV DAHİLİ E-POSTA
Hüseyin ERBAŞ Memur 8948 huseyinerbas@karatekin.edu.tr