İdare Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Çolpan MÜCAHİT KÜÇÜK

Dekan Yardımcısı

Dahili: 8981

cmucahitkucuk@karatekin.edu.tr