Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERHAN BULUT

Dekan Yardımcısı

Dahili : 7735

zeyneperhan@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKERİM GÜNER

Dahili : 7743

nozkerim@karatekin.edu.tr

(Film ve Kitap Kulübü Sorumlusu)

Arş. Gör. Beyza BAYRAKTAR

Dahili : 8988

beyzabayraktar@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Nurali Enes GÜNDÜZ

Dahili : 8967

nuralienesgunduz@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Ümit Melih METİNTAŞ

Dahili : 8985

umitmelihmetintas@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. İsmail ATAŞ

Dahili : 8989

ismailatas@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Yunus KESKİN

Dahili : 8976

yunuskeskin@karatekin.edu.tr