Bölüm Başkanları
Bölüm Başkanı
Gülen Soyaslan

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

8963
gulens@karatekin.edu.tr
Bölüm Başkanı
Şerife Esra Kiraz

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

8977
serifeesrakiraz@karatekin.edu.tr