Misyon

Başta hukuk devleti prensibi olmak üzere evrensel hukuk ilkelerini benimseyen, adalet idesini içselleştiren ve ulusal ve uluslararası hukuk alanlarında etkin rol oynayabilecek, mevcut düzenlemeleri ve sorunları yorumlayıp değerlendirebilecek, sorumluluk ve araştırma bilinci taşıyan, eleştirel düşünebilen, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış seçkin hukukçular yetiştirmek ve ülkeye kazandırmaktır.