Öğrenci Danışmanları

2022-2023 Akademik Yılı Öğrenci Danışmanları

1. Sınıf 1. Şube Öğrenci Danışmanı: Arş. Gör. Abdullah Enes MOLLAOĞLU - abdullahenesm@karatekin.edu.tr

1. Sınıf 2. Şube Öğrenci Danışmanı: Arş. Gör. Efe Orhun ŞAHİN - efeorhunsahin@karatekin.edu.tr

2. Sınıf 1. Şube Öğrenci Danışmanı: Arş. Gör. Fatma Begüm YEŞİLLER - fbyesiller@karatekin.edu.tr

2. Sınıf 2. Şube Öğrenci Danışmanı: Arş. Gör. İsmail Cevher ELGİN - ismailcevherelgin@karatekin.edu.tr

3. Sınıf 1. Şube Öğrenci Danışmanı: Arş. Gör. Nilgün ERDOĞAN DAŞTAN - nilgunerdogandastan@karatekin.edu.tr

3. Sınıf 2. Şube Öğrenci Danışmanı: Arş. Gör. Vasıf İnanç DUYGULU - vasifinancduygulu@karatekin.edu.tr