Faculty Comittee

Chair of the Board:

 Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ

Member  Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN
Member  Dr. Öğr. Üyesi Gülen SOYASLAN
Member  Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKERİM GÜNER
Reporter  Sakine AKÇAY ALTUN