Dean

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ
Hukuk Fakültesi Dekan V.
(2021-)

odabashuseyin@karatekin.edu.tr