Department of Roman Law

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLLER

myesiller@karatekin.edu.tr