Department of Civil Law

Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN

elifsen@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Fatma Begüm YEŞİLLER

fbyesiller@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Salih YILDIZ

salihyildiz@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Ayşenur KAYA

aysenurkay@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Barış Can ÖZTÜRK

bariscanozturk@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Hale ŞAHİN

halesahin@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Zehra AYÇİÇEK

zehraaycicek@karatekin.edu.tr