Department of Constitutional Law

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇELEBİ

ozgecelebi@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Abdullah Enes MOLLAOĞLU

abdullahenesm@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Vasıf İnanç DUYGULU

vasifinancduygulu@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Efe Orhun ŞAHİN

efeorhunsahin@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Emre AKBULUT

mehmetemreakbulut@karatekin.edu.tr