Department of Criminal and Criminal Procedure Law

Dr. Öğr. Üyesi Gülen SOYASLAN

gulens@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Yusuf ÖZEL

yusufozel@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Yasir Emre GÜRSU

yasiremregursu@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. İsmail Cevher ELGİN

ismailcehverelgin@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Miraç Beyza ELMALI

miracbeyzaelmalı@karatekin.edu.tr