Department of International Law

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERHAN BULUT

zeyneperhan@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKERİM GÜNER

nozkerim@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Beyza BAYRAKTAR

beyzabayraktar@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Nurali Enes GÜNDÜZ

nuralienesgunduz@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Ümit Melih METİNTAŞ

umitmelihmetintas@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. İsmail ATAŞ 

ismailatas@karatekin.edu.tr

Arş. Gör. Yunus KESKİN

yunuskeskin@karatekin.edu.tr