Vice Deans

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERHAN BULUT

zeyneperhan@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çolpan MÜCAHİT KÜÇÜK

cmucahitkucuk@karatekin.edu.tr